+ TYPO3 doet OS/2 (nl)

27-05-20
Hoe kunt u het Web Content Management Systeem TYPO3 laten vliegen op OS/2

Gepresenteerd door Michael Oehlhof en Roland Schmalenberg op 25 oktober 2005

[Versie 0.29 vertaald door Jacques van Leeuwen en Jan van der Heide - 31 mei 2006]


Logo voorstel van Ruben Schmalenberg


Inhoudsopgave

Voorwoord

Lijst van applicaties

Stap 1 - Installatie van eCAMP respectievelijk AMPOS/2-Server

1.1 Installatie van Apache/2

1.2 Aanpassen van de Apache/2 configuratie

1.3 Installatie of aanpassen van WarpIn

1.4 Installatie van MySQL/2

1.5 Configuratie van MySQL/2

1.6 Aanpassen van de MySQL/2-Client

1.7 Installatie van PHP/2

1.8 Configuratie van PHP/2 voor Apache/2

1.9 Configuratie van Apache/2 voor PHP/2

1.10 Testen van Apache/2 en PHP/2

1.11 Installatie van phpMyAdmin

Stap 2 - Installatie van ImageMagick/2

Stap 3 - Installatie van TYPO3: Quickstart of Dummy?

3.1 Handmatig aanpassen van TYPO3-Quickstart

3.2 Via REXX aanpassen van TYPO3-Quickstart

3.3 Installatie van TYPO3-Quickstart

3.4 Het starten en testen van de gebruikersinterface van TYPO3-Quickstart

3.5 Meer leren over TYPO3

Nog te doen voor "TYPO3 doet eComStation"

Erkenningen

 


Voorwoord

In de herfst van 2003, na een TYPO3-workshop, ontstond het idee om TYPO3 op OS/2 en eComStation te laten draaien. Helaas ontbrak het mij (Roland) aan de kwaliteiten om dit in mijn eentje te doen. Na een aantal succesvolle TYPO3 installaties op Windows en Linux, aan het eind van januari 2004, vroeg ik de Duitse gemeenschap of er iemand was die de kwaliteiten en vrije tijd had om de benodigde aanpassingen te doen.

Het ontbrak mij aan een klankbord omdat TYPO3 erg onbekend was binnen onze groepen. De situatie veranderde nadat er een aantal sessies over TYPO3 gegeven waren bij OS/2-clubs.

 

Twee simpele berichten van Michael Oehlhof begin oktober (hij had één van mijn eerdere sessies bijgewoont) veranderde dat allemaal. In het eerste vroeg hij me of ik me kon voorstellen om een sessie over TYPO3 te doen op WarpStock 2005 in Dresden. Ik antwoordde dat ik dat wel wilde maar dat het naar mijn idee niet logisch was omdat er nog steeds geen werkende TYPO3 versie beschikbaar was voor ons OS/2 systeem.

Dit leidde tot het tweede bericht van Michael, op 10 oktober 2005, met de simpele mededeling:

"Hallo Roland, ik heb TYPO3 3.8.0 werkend op eComStation 1.1."

 


Dit was de aftrap voor meer dan vier week van intensieve en nachtelijke experimenten om een grote stap voorwaarts te maken van alleen een foutloos werkend TYPO3 achtergrond proces naar een werkende "TYPO3 doet eComStation". Het uiteindelijke resultaat lijkt erg veelbelovend en zou door een ieder van de OS/2 gemeenschap herhaald moeten kunnen worden op basis van het volgende receptuur. Dit is het toegangskaartje naar een nieuw gebied waar ook het gebruik van OS/2 als platform voor web diensten gebruikt kan worden.

 

Ondertussen controleren we twee referentie installaties tegen onze twee beschrijvingen om ze te bewijzen of te corrigeren. U leest nu een versie en de andere kan gevonden worden op Michael's project website AMPOS/2.

 

Een belangrijke taak is het naar OS/2 overzetten van het ontbrekende ImageMagick. Ik heb de kans gekregen om Paul Smedley uit Australie voor deze taak te vragen. Het merendeel van de andere onderdelen zijn beschikbaar, enkele kleinigheden zoals het aanpassen van phpMyAdmin code en het overzetten van sendmail moet haalbaar zijn.

De eerste proefvlucht van het gehele bundel op WarpStock 2005 is ondertussen een feit.

 

En als de gemeenschap geïnteresseerd is in ons werk, zullen Michael, Paul en ik aan de knoppen blijven zitten.

 


Lijst van applicaties

Bundel  Download  Bestandsgrootte (bytes)  Hash 
Apache/2 Versie 1.3.33  apache_1.3.33-os2.zip   3.700.775  MD5 
of Apache/2 Versie 2.0.53  httpd-2.0.53-os2.zip   5.592.116  MD5 
of Apache/2 Versie 2.0.55  httpd-2.0.55-os2.zip   5.585.239  MD5 
WarpIn 1.0.8  warpin-1-0-8.exe   1.190.460  MD5 
MySQL/2 Versie 4.1.7  mysql-4-1-7-b2.wpi   8.575.484  MD5 
LIBC06B2  libc06b2.zip   0.289.490  MD5 
PHP/2 Versie 4.3.10  php4.3.10-os2.zip   4.125.028  MD5 
PHPMyAdmin Versie 2.5.7  phpMyAdmin-2.5.7-pl1.zip   2.037.071  MD5 
ImageMagick/2 Versie 6.5.2 (prerelease) 
GetTypo3forOS2 1.15  GetTypo3forOS2_1_15.zip   1.290.187  MD5 
TYPO3 Quickstart-3.8.0  quickstart-3.8.0.zip   18.786.837  MD5 
TYPO3 Dummy-3.8.0  dummy-3.8.0.zip   18.158.646  MD5 

Stap 1 - Installatie van eCAMP respectievelijk AMPOS/2-Server

(eerst enkele verklaringen: we gebruiken eCAMP volgens LAMP resp. WAMP voor eComStation+Apache/2+MySQL/2+PHP/2. Ik vind Michael zijn voorstel ook goed AMPOS/2 voor Apache/2+MySQL/2+PHP/2+OS/2 ...)

 


Attentie:

Aangezien er een fout zit in de levering van de gegenereerde webpagina's met Apache 2.0.53 en 2.0.55, verzoeken we jullie om het alternatieve bundel met Apache 1.3.33 te gebruiken. We hebben het alternatief gemarkeerd als Optie A.

Zo gauw we de fout gevonden hebben zullen we het jullie laten weten.

 


1.1 Installatie van Apache/2

 

Optie A: Apache/2 1.3.33

Pak het bundel apache_1.3.33-os2.zip uit in de \Apps\apache1 directory op uw harde schijf. Maak dan een bestand startup.cmd met de volgende inhoud

@echo off

rem adjust as necessary

set beginlibpath=C:\Apps\apache1;C:\Apps\apache1\libexec;

c:

cd c:\Apps\apache1

httpd -d .

 

Optie B: Apache/2 2.0.5x

Pak het bundel httpd-2.0.53-os2.zip of httpd-2.0.55-os2.zip uit in de C:\Apps\apache2 directory. Dan zult u Apache kunnen vinden in C:\Apps\apache2. Vervolgens dient u het bestand startup.cmd aan te passen. Zoek de regel

set beginlibpath=F:\Apps\apache2\bin;F:\Apps\apache2\modules;

en verander het in

set beginlibpath=C:\Apps\apache2\bin;C:\Apps\apache2\modules;

.

 

Normaliter kunt u Apache/2 opwaarderen naar een nieuwere versie door het nieuwe archief over uw huidige installatie uit te pakken. Het configuratiebestand (httpd.conf) zal niet overschreven worden, maar uw startup.cmd helaas wel. Dus zorg alstublieft voor een reservekopie van startup.cmd voordat u een opwaardering uitvoert.

 


1.2 Aanpassen van de Apache/2 configuratie

 

Optie A: Apache/2 1.3.33

 

Ga naar de subdirectory \Apps\apache1\conf en kopieer httpd.conf-dist-os2 naar httpd.conf. Open vervolgens het bestand in een willekeurige tekstverwerker.

Wijzig nu elk voorkomen van

@@ServerRoot@@

naar het pad

\Apps\apache1

 

 

Pas a.u.b. de volgende parameters aan voor uw eigen omgeving:

 

regel 288: ServerAdmin Roland.Schmalenberg@epost.de

regel 307: ServerName 192.168.0.100:80

 

 

Optie B: Apache/2 2.0.5x

Kopieer het bestand httpd-std.conf in map \Apps\apache2\conf naar httpd.conf en open het in uw tekstverwerker. Als u Apache/2 alleen wilt gebruiken op een bepaald IP adres op uw machine dan dient u "Listen 80" b.v. te veranderen in »Listen 192.168.0.100:80«. Maar het is ook mogelijk om uw lokale loopback interface (127.0.0.1) te gebruiken. Met deze laatste optie zal Apache/2 alleen verbindingen vanaf dezelfde machine toestaan. Dit zal erg handig zijn bij het testen.

 

Pas a.u.b. de volgende parameters aan voor uw eigen omgeving:

 

regel 312: ServerAdmin Roland.Schmalenberg@epost.de

regel 327: ServerName 192.168.0.100:80

 

Sla uw aanpassingen op en start Apache/2 met het uitvoeren van startup.cmd, Apache/2 zal zichzelf zonder fouten laten "zien" in het OS/2 venster en dient in staat te zijn om de welkomstpagina in uw web browser te tonen op localhost. Controleer a.u.b. ook de reactie op het verzoek voor een niet bestaande pagina, zoals localhost/notexist.html

Stop Apache/2 met Ctrl-C in het OS/2 venster en controleer de Apache/2 log directory \logs en daarbinnen de bestanden error.log en access.log. U zou geen verdere fouten mogen vinden naast de meldingen over de niet bestaande website en dat betekent simpelweg:

 

Dat de installatie van Apache/2 zonder fouten verlopen is!

 


1.3 Installatie of aanpassen van WarpIn

Voor de installatie van MySQL/2, zoals gezegd in 1.4, heeft u een WarpInstaller versie 1.0.4 of nieuwer nodig ...

 

Attentie: eComStation versie 1.2 gebruikers

Als u die versie gebruikt dan heeft u WarpIn 1.0.2 en dient u op te waarderen naar >= 1.0.4. Als gevolg van een fout zult u alleen succes hebben met de volgende tip:

verwijder a.u.b. het oude bestand c:\ecs\dll\wpirtl.dll handmatig voordat u opwaardeert!

 


1.4 Installatie van MySQL/2

Als u WarpIn reeds geïnstalleerd heeft zal een dubbele klik op mysql-4-1-7-b2.wpi het installatie proces voor deze bundel starten. Maar accepteer de aanbevelingen niet zonder deze opmerkingen:

- als dit de eerste installatie van MySQL/2 is dient u ook de "Initial Database" te kiezen,

- pas voor alle bundels het installatiepad aan naar C:\Apps\mysql41 en controleer de padwaarden zorgvuldig tijdens het selecteren van alle bundel.

 

Na die controles kunt u de installatie van de drie bundels, met een totaal van 282 bestanden, beginnen.

 


1.5 Configuratie van MySQL/2

Nu begint het echte handwerk:

- bewerk config.sys en voeg toe aan LIBPATH

;c:\Apps\mysql41\dll

- pak het bestand LIBC06B2.DLL uit vanuit libc06b2.zip in c:\Apps\mysql41\dll,

- verplaats mysql41.dll vanuit directory c:\Apps\mysql41\bin\ naar c:\Apps\mysql41\dll.

- maak een directory \tmp in de hoofddirectory van uw MySQL/2 installatie station

- pas de aanpassingen in het programma object "Start Server" als volgt toe:

programma

pad en bestandsnaam: *

parameter: /c set TMP=c:/tmp & MYSQLD.EXE --console & if errorlevel 1 pause

werkdirectory: c:\Apps\mysql41\bin

sessie

Bij start symboolgrootte

- hernoem het programma object "Start Server" naar "Run MySQL 4.1.7 Server"

 

Om de aanpassingen van het LIBPATH te controleren is het een goed idee om uw PC nu opnieuw te starten en om MySQL/2 te starten en te stoppen. Het dient zonder fouten te werken.

 


1.6 Aanpassen van de MySQL/2-Client

Als gevolg van compilatie problemen heeft de opdrachtregel client uit het MySQL/2 archief, versie 4.1.7 , geen ingebouwde geschiedenis opdracht om gemakkelijk vooringevulde opdrachten op te roepen.

Voor die mensen die deze optie missen is het handig om te weten dat u in staat bent om sommige bestanden te gebruiken van een oudere versie van MySQL/2, b.v. 4.0.18, om het toch werkend te krijgen. Pak het a.u.b. eerst uit en kopieer dan de volgende bestanden:

 

dll\libc05.dll naar C:\Apps\mysql41\bin4-0-18\libc05.dll

bin\mysql.exe naar C:\Apps\mysql41\bin4-0-18\mysql.exe

bin\mysql40.dll naar C:\Apps\mysql41\bin4-0-18\mysql40.dll

 

Tenslotte dient u nog een programma object te maken voor deze mysql.exe.

 


1.7 Installatie van PHP/2

Pak a.u.b. het archief php4.3.10-os2.zip uit in de directory c:\Apps\php4

 


1.8 Configuratie van PHP/2 voor Apache/2

Hier is wat handwerk nodig:

- kopieer bestand php.ini-dist naar C:\MPTN\ETC\php.ini,

- kopieer bestand c:\Apps\php4\php4.dll naar C:\Apps\php4\modules,

 

Optie A: Apache/2 1.3.33

- kopieer bestand c:\Apps\php4\apache13\modphp4.dll naar C:\Apps\apache1\libexec,

- kopieer bestand c:\Apps\php4\cgi\php.exe naar C:\Apps\apache1\cgi-bin

Optie B: Apache/2 2.0.5x

- kopieer bestand c:\Apps\php4\apache20\modphp4.dll naar C:\Apps\apache2\modules,

- kopieer bestand c:\Apps\php4\cgi\php.exe naar C:\Apps\apache2\cgi-bin

 

Enkele andere aanpassingen aan C:\MPTN\ETC\php.ini zijn nodig voor ondersteuning van MySQL/2- en TYPO3:

 

regel 234: memory_limit = 16M ; changed_by_rosch_20051022

regel 428: extension_dir="C:\Apps\php4\modules"

regel 488: upload_max_filesize = 10M ; changed_by_rosch_20051015

regel 585: extension=gd.dll ; changed_by_rosch_20051015

regel 586: extension=mbstring.dll ; changed_by_rosch_20051015

regel 587: extension=mcrypt.dll ; changed_by_rosch_20051015

regel 588: extension=mysql.dll ; changed_by_rosch_20051015

 

Als u PHP/2 wilt gebruiken zonder Apache/2 dient u de LIBPATH-definitie uit te breiden in het config.sys bestand met:

;c:\Apps\php4\modules

 

Denk er om dat u uw computer opnieuw dient te starten voordat u de wijziging van de LIBPATH-definitie kunt gebruiken.

 


1.9 Configuratie Apache/2 voor PHP/2

Apache/2 dient de nieuwe mogelijkheden te leren kennen, open a.u.b. het bestand

 

Optie A: Apache/2 1.3.33

\Apps\apache1\conf\httpd.conf en controleer of voeg de volgende ingangen toe:

 

ca. regel 33: LoadModule php4_module libexec/modphp4.dll

ca. regel 394: DirectoryIndex index.html index.html.var index.php

ca. regel 789: AddType application/x-httpd-php .php

 

Optie B: Apache/2 2.0.5x

\Apps\apache2\conf\httpd.conf en controleer of voeg de volgende ingangen toe:

 

ca. regel 268: LoadModule php4_module modules/modphp4.dll

ca. regel 430: DirectoryIndex index.html index.html.var index.php

ca. regel 873: AddType application/x-httpd-php .php

 

U dient Apache/2 opnieuw te starten om de veranderingen te gebruiken.

 


1.10 Testen van Apache/2 en PHP/2

Om later na te kijken is het handig om een tekstbestand phpinfo.php te maken in C:\Apps\apache1\htdocs (Apache/2 1.3.33) of C:\Apps\apache2\htdocs (Apache/2 2.0.5x) met de volgende inhoud:

 

<?php

phpinfo();

?>

 

Als u later 127.0.0.1/phpinfo.php opent in uw browser zal er een pagina met informatie over uw PHP/2 installatie getoond worden, waarin u kunt vinden:

 

Apache/2, MySQL/2 en PHP/2 zijn succesvol geïnstalleerd!

 


1.11 Installatie van phpMyAdmin

Eerst maken we een directory c:\Apps\apache1\htdocs\phpmyadmin (Apache/2 1.3.33) of c:\Apps\apache2\htdocs\phpmyadmin (Apache/2 2.0.5x). Dan halen we het archief

phpMyAdmin-2.5.7-pl1.zip op en pakken dat uit in die directory (denk er om dat er verder geen andere map phpMyAdmin-2.5.7-pl1 is).

 

Pas het bestand config.inc.php aan en wijzig de waardes voor "host", "user", "password" en "authentication mode" naar uw wens. De "host" is uw MySQL/2-server. Als u onze installatie handleiding tot zover gevolgd heeft, is de volgende inhoud nog steeds voldoende:

 

ca regel 40: $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://127.0.0.1/phpmyadmin';

 

Het opvragen van 127.0.0.1/phpmyadmin/index.php in uw favoriete browser zal de welkomstpagina laten zien van phpMyAdmin.

 


Stap 2 - Installatie van ImageMagick/2

Aangezien er geen nieuwere ImageMagick/2 is dan versie 4.2.2 (ik kon hem niet vinden) en u dat dient te hebben om zinvol gebruik te kunnen maken van TYPO3, heb ik op aanraden van Andreas Roederer Paul Smedley gevraagd een nieuwe versie te maken en door mij te laten testen (Roland Schmalenberg).

Het ziet er goed uit en Paul en ik hebben deze bundel op WarpStock 2005 vrij kunnen geven.

 


Stap 3 - Installatie van TYPO3: Quickstart of Dummy?

We hebben nu de eindbestemming bereikt, de laatste stappen van het Enterprise Content Management Systeem TYPO3 kunnen gedaan worden...

Als u wilt voorkomen gespannen te moeten zoeken naar fouten, raden we aan het als volgt te doen:

 

1. Controleer een correct werkende TYPO3 omgeving met

eerst de installatie van quickstart-3.8.0, de werking van het achtergrondproces te testen en de correcte aflevering van websites aan het voorgrondproces.

2. Daarna dient u de "lege" TYPO3-package dummy-3.8.0 te installeren voor uw eigen webproject.

 

Deze beide alternatieven zullen nu stap voor stap uitgelegd worden en daarna zult u in staat zijn om de officiële TYPO3 documentatie te gebruiken voor verdere vragen over het gebruik en de werking.

 


3.1 Handmatig aanpassen van TYPO3-Quickstart

Haal de quickstart-3.8.0.zip op van download-gebied van typo3.org en pak dit archief uit in de directory \htdocs\ van uw reeds geïnstalleerde Apache/2.

 

Voordat u het kunt gebruiken dient u enkele aanpassingen te maken om het de draaien op eComStation of OS/2. Nu zijn er nog maar enkele mensen die weten dat TYPO3 op eComStation werkt ;-)

 

U dient de besturingssysteem afhankelijke definitie van de omgevingsvariabele TYPO3_OS in de volgende bestanden te veranderen:

 

\htdocs\quickstart-3.8.0\index.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\showpic.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\t3lib\thumbs.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\tslib\index_ts.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\tslib\showpic.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\init.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\thumbs.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\sysext\cms\tslib\index_ts.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\sysext\cms\tslib\showpic.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\t3lib\thumbs.php

 

Verander elk voorkomen van de tekst:

define('TYPO3_OS', stristr(PHP_OS,'win')&&!stristr(PHP_OS,'darwin')?'WIN':'');

in

define('TYPO3_OS', (stristr(PHP_OS,'win')&&!stristr(PHP_OS,'darwin'))||stristr(PHP_OS,'os/2')?'WIN':'');

 


3.2 Via REXX aanpassen van TYPO3-Quickstart

Voor deze methode heeft u mijn REXX-script-pack GetTypo3forOS2_1_15.zip nodig. Haal die a.u.b. op en pak die uit in de directory \htdocs\ van uw reeds geïnstalleerde Apache/2.

Lees vervolgens de GetTypo3forOS2Readme.txt en roep de ingebouwde hulp op met het volgende commando

GetTypo3forOS2.cmd -h

 


 

Het enige dat u hoeft te doen, voor het ophalen vanaf een Europese site en het automatisch toepassen van de benodigde wijzigingen op TYPO3-Quickstart-3.8.0 voor eComStation, is de volgende opdrachtregel commando:

GetTypo3forOS2.cmd -exec

 


Na die opdracht heeft het script automatisch de besturingssysteem gerelateerde omgevingsvariabele aanpassingen uitgevoerd (TYPO3_OS in de volgende bestanden):

 

\htdocs\quickstart-3.8.0\index.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\showpic.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\t3lib\thumbs.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\tslib\index_ts.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\tslib\showpic.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\init.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\thumbs.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\sysext\cms\tslib\index_ts.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\sysext\cms\tslib\showpic.php

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\t3lib\thumbs.php

 

 

Alle voorkomens van:

define('TYPO3_OS', stristr(PHP_OS,'win')&&!stristr(PHP_OS,'darwin')?'WIN':'');

zijn gewijzigd in

define('TYPO3_OS', (stristr(PHP_OS,'win')&&!stristr(PHP_OS,'darwin'))||stristr(PHP_OS,'os/2')?'WIN':'');

 

 

Het script heeft ook de regel in het volgende bestand op commentaar gezet

 

\htdocs\quickstart-3.8.0\typo3\install\index.php

 

van:

die("In the source distribution of TYPO3, the install script is disabled by a die() function call.
Fix: Open the file typo3/install/index.php and remove/out-comment the line that outputs this message!");

naar:

// die("In the source distribution of TYPO3, the install script is disabled by a die() function call.
Fix: Open the file typo3/install/index.php and remove/out-comment the line that outputs this message!");

 

 

Nu is uw TYPO3 voorbereidt om te kunnen draaien in het zogenaamde 1-2-3-Installatie Gereedschap en kunt u de volgende gedocumenteerde stappen uitvoeren voor een succesvolle configuratie.

 


3.3 Installatie van TYPO3-Quickstart

Start de MySQL/2- en de Apache/2-server voordat u probeert de lokale Quickstart-installatie in uw browser te laden.

 

U dient een beveiligingsmededeling te krijgen als:

 


Na bevestiging van die beveiligingsmededeling, door te klikken op OK, zult u bij het TYPO3 1-2-3-Installatie Gereedschap uitkomen en de vragen naar "Username" en "Password" krijgen. We kunnen die velden overslaan door te klikken op de knop "Update localconf.php" omdat we alleen een test installatie willen hebben...

 

Maar denk a.u.b. om:

Dat als u naar de echte wereld wilt, u die toegangszaken vooraf dient te veranderen!

 


In stap 2 van het TYPO3 1-2-3 Installatie Gereedschap dient u op te geven welke database gebruikt moet worden. In ons voorbeeld maken we een nieuwe database "t3_quickstart" (alle TYPO3-databases dienen te beginnen met een "t3_", dit is een van de beste regels van Kasper):

 


Ok, in de laatste stap dienen we de "lege" database te vullen met "t3_quickstart" om de hoofdpagina van een voetbalclub te maken als een voorbeeld om meer over TYPO3 te leren (oeps, was ik dat vergeten eerder te vertellen? Nee? Ok, we hebben niet meer verrassingen...).

TYPO3 gebruikt een "dump" van een SQL-bestand, selecteer a.u.b. "database.sql" en klik op de knop "Import database":

 


Na enkele seconden van spanning en activiteiten op uw harde schijf zal het 1-2-3 Installatie Gereedschap u zijn beste pagina tonen: een rode "Go" geeft een succesvol einde van de installatie aan:


U bent klaar en we zullen niet klikken op de links naar de "Gebruikersinterface pagina's" of "Achtergrond inlog pagina's", we gaan verder op de aanbevolen weg en klikken op "Ga door met het configureren van TYPO3" om andere aanpassingen te doen.

 

U zult de eerste pagina van het TYPO3 3.8.0 Installatie Gereedschap krijgen:

 


Klik op de link "All Configuration" voor het uitvoeren van een wijziging die verband houdt met de gebruikte versie van Freetype/2:


Blader a.u.b. door totdat "TTFdpi" verschijnt (ik heb de ingebouwde zoekfunctionaliteit van Mozilla gebruikt, dat werkt beter), en wijzig de waarde van "72" in "96":

 


Onderop deze pagina zult u de knop "Write to localconf.php" vinden, klik daar a.u.b. op en u bent klaar:

 


Dat is het! We hebben de eerste installatie van TYPO3 afgerond!

 

En wat was er nu met onze presentatie over de voetbalclub? Werkt het?

Laten we het uitproberen...

 


3.4 Het starten en testen van de gebruikersinterface van TYPO3-Quickstart

Haal a.u.b. de hoofdpagina van de virtuele voetbalclub op door het laden van "http://127.0.0.1/quickstart-3.8.0/"

 

Als u de pagina van voetbalclub "FC Bigfeet" te zien krijgt heeft u weer een mijlpaal bereikt!


Na dat gevoel van goede vibraties dient u alle pagina's te laden en de uitgebreide mogelijkheden als volgt te testen:

a. Home - Guestbook - voeg een nieuwe ingang toe, dat zou moeten werken

b. Home - Search - Searchword "filii" - Zoek in "Pagecontent", als u 5 resultaten krijgt werkt het prima

c. Home - Login - Klik hier om in te loggen - Username "john" - Password "football", u dient een gewijzigde hoofdpagina "Team Pages" te krijgen met beveiligde pagina's:

 

Images

Parties

Lost and found

Club Member message board

 

Aangezien "TYPO3 doet eComStation" een lopend project is ontbreken de volgende mogelijkheden nog:

a. alle mail-functies totdat we sendmail/2 of soortgelijk opgenomen hebben

b. alle functies gerelateerd aan afbeeldingsafmeting aanpassingen totdat we ImageMagick/2 beschikbaar gesteld hebben

 

Echter, als u dit punt in de installatie bereikt heeft dan kunt u zich voorstellen wat voor belangrijke zaken gedaan kunnen worden met deze implementatie van "Typo3 doet eComStation" en in uw eComStation- en/of OS/2 gemeenschappen...

 

Laten we Kasper aanhalen: Hallelujah, it works!

 


3.5 Meer leren over TYPO3

Een van de aanbevolen manieren om binnen te dringen in TYPO3 is te leren door te doen met het document "Getting started". Deze handleiding is geschreven voor TYPO3-nieuwelingen en is in verschillende vormen beschikbaar:

 

Quickstart-Getting Started (Engels, online),

Quickstart-Getting Started (Engels, OpenOfficeDocument, 3.2 MB),

Quickstart-Getting Started (Engels, PDF, 5.8 MB),

 

Deze documenten zijn ook beschikbaar in het Deens (origineel) en vertalingen naar het Frans, Duits en Spaans.

 

Het met succes kunnen werken met deze handleiding is het beste bewijs van "TYPO3 doet eComStation".

 

Als u dat kunt doen zonder fouten te krijgen dan kunt u het:

 

"TYPO3 doet eComStation" werkt echt!

 


Nog te doen voor "TYPO3 doet eComStation"

Zoals in veel projecten ontdekken we nog steeds zaken die gaandeweg gedaan moeten worden:

 

- integratie van ImageMagick/2 (project gestart op 17 oktober 2005, onderhouden door Paul Smedley + Roland Schmalenberg)

- integratie van sendmail/2 of het maken van een interface naar Weasel (binaries? Beheerder?)

- gebruik maken van MySQL/2 "pijpen" in plaats van "sockets" (krijgen we dan een hogere snelheid?)

- het maken van een WarpInstall-bundel met een "Klaar om te beginnen" omgeving voor eCamp of AMPOS/2 (project gestart, onderhouden door Michael Oehlhof + Roland Schmalenberg)

 

 

Zijn we iets vergeten?

Ja, het vertalen van deze documentatie naar andere talen:

- Frans,

- Spaans,

- Italiaans en

- Russisch,

maar de vraag was:

Wie zal die taken op zich nemen?

 


Erkenningen

Na dit stuk werk is het tijd om de mensen te bedanken die Michael en mij geholpen hebben dit project tot een succesvol einde te brengen:

 


aan Michael zijn vrouw Petra en zijn gezin, aan Anja en mijn gezin, zonder hun ondersteuning zou het niet mogelijk geweest zijn om "TYPO3 doet eComStation" te maken
aan Ruben Schmalenberg voor zijn grafische ondersteuning voor ons logo,
aan Paul Smedley voor zijn werk dat verder gaat dan alleen ImageMagick/2,
aan Andreas Roederer voor zijn nalezen en doen van voorstellen,
aan Bob St. John (Serenity Systems) en Kasper Skaarhoj (TYPO3 Associatie) voor hun morele ondersteuning bij onze avonturen,
aan de clubs TeamOS/2 Ruhr e.V. en Team Köln/Bonn e.V. voor het doorstaan van onze proefballonnetjes en ons aan het werk te houden
aan Jacques van Leeuwen en Jan van der Heide voor de Nederlandse vertaling van deze documentatie
en aan allen die we vergeten zijn persoonlijk te noemen...

Dit document is nog steeds een lopend project van Roland Schmalenberg, als u voorstellen, wijzigingen, toevoegingen of iets anders heeft, aarzel dan niet om dat te sturen naar

roland.schmalenberg (at) lycosxxl.de